تیم برگزاری نمایشگاه بین المللی امتک با هدف ایجاد بستری مناسب جهت معرفی هرچه بهتر توانمندی های موجود و فرصت های همکاری در صنعت اوقات فراغت و تفریحات این رویداد را مدیریت و اجرا می نماید. ما امیدواریم با همکاری و تعامل تمامی فعالان این صنعت گامی موثر در جهت ارتقاء کیفیت، گسترش بازار داخلی، توسعه صادرات و ایجاد ارتباطات جامع میان بخش های مختلف این صنعت برداریم.

سعید رسا سعید رسا مدیر نمایشگاه
سعید رسا مدیر نمایشگاه - شش دوره مدیریت نمایشگاه بین المللی امتک
- برگزاری پاویون ایران در پنج کشور
- طراحی و برگزاری چهار نمایشگاه بین المللی داخلی

تماس مستقیم: 09122107529

رامین ترابی رامین ترابی مدیر روابط عمومی
رامین ترابی مدیر روابط عمومی - نه دوره مدیر روابط عمومی و تبلیغات نمایشگاه امتک
- مدیر تبلیغات پانزده نمایشگاه داخلی
- مدیر سه نمایشگاه بین المللی داخلی

تماس مستقیم: 09121875876

شاهین سبزواری شاهین سبزواری مدیر بازرگانی
شاهین سبزواری مدیر بازرگانی

- مدیر بخش بازرگانی در سه دوره نمایشگاه امتک

هانیه اصلانی هانیه اصلانی مدیر اموربین الملل
هانیه اصلانی مدیر امور بین الملل

میلاد محمدی میلاد محمدی مدیر رسانه
میلاد محمدی مدیر رسانه
حجت رحیمی حجت رحیمی مدیر هنری
حجت رحیمی مدیر هنری

شیرین شواخ شیرین شواخ کارشناس فروش
شیرین شواخ کارشناس فروش
فرزان اصولی فرزان اصولی کارشناس نمایشگاه
فرزان اصولی کارشناس نمایشگاه
amtechexpo